Nemzeti Tanúsító Védjegy

Tudnivalók a védjegyről

vedjegy-tablaA „falusi szálláshely napraforgóval” védjegy a FATOSZ  által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, hogy – összhangban az egyes szálláshelyek működtetéséről szóló 239/2009. Korm. rendeletben foglaltakkal – garanciát nyújtson a szálláshelyszolgáltatás-nyújtás minőségének a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára.

A védjegy tanúsítja, hogy a szolgáltatások minősítése előre meghatározott, a FATOSZ kezelésében az általa meghatározott szakmai szempontrendszere alapján történik.

A védjegy további célkitűzései:

–  A kiváló minőségű, és jelen működési szabályzatban rögzített minőségi követelményeknek megfelelő szálláshely-szolgáltatást nyújtó magánszemélyek/ vállalkozások  pozitív megkülönböztetése és kiemelése a fenti követelményeknek meg nem felelő szolgáltatókkal  szemben.
–  A tudatos fogyasztói (turista) magatartás elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának megkönnyítése.
–  A vállalkozások, szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra valamint értékesítésre, fogyasztó (turista) orientált szemléletre történő ösztönzése.
–  A kitűzött célok elérése érdekében a védjegy program végrehajtása során mind a védjegyhasználat jogosultságát elnyerni kívánó vállalkozások és szolgáltatók, mind az állami és érdekvédelmi szervek, szervezetek tiszteletben kell, hogy tartsák az alábbi elveket:
–  A pályázati eljárásában, a védjegyhasználat során, a védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése körében érvényesülnie kell a szakszerűség, függetlenség és a pártatlanság elvének.
–  Az előre rögzített szakmai szempontrendszer alapján a védjegyhasználat jogszerűségét és a minősítési kritériumok fennállását rendszeres időszaki ellenőrzés garantálja.
–  A védjegyhasználat jogát megszerző vállalkozások és szolgáltatók együttműködnek az ellenőrzést, felülvizsgálatot végző szervekkel, nem akadályozzák a használat ellenőrizhetőségét.
–  Valamennyi pályázó vállalja, hogy a rögzített követelmények be nem tartása, jogszabályellenes magatartás, jelen működési szabályzatba ütköző védjegyhasználat esetén a védjegyhasználat visszavonható.
–  Mind a védjegyhasználatra pályázat útján jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot elvesztett szolgáltatók neve folyamatosan nyilvánosságra kerül.
–  Valamennyi pályázótól elvárt a minőség- és fogyasztó (turista) orientált szemlélet kialakítása.

A falusi szálláshely napraforgóval tanúsító védjegy jelen működési szabályzata megfelel valamennyi, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 101. § (5) bekezdésében foglalt előírásnak.

A “napraforgós” Nemzeti Tanúsító Védjegy hazánkban az egyetlen, egységesen elismert, országos minőségbiztosítási rendszer, melynek alapvető célja a falusi szálláshelyek osztályba sorolása. 

 

A Napraforgós Tanúsító Védjegy eljárási díja

A díj a falusi szálláshelyek férőhely kapacitása szerint kerül meghatározásra:

1-8 férőhely:   30.000 Ft
9-16 férőhely: 45.000 Ft

A minősítést tanúsító tábla használati díja a minősítéstől számított második évtől kezdődően évi 5.000 Ft. Az első évben a tábla használati díját tartalmazza a minősítési eljárási díja.

A díjakat a kérelem benyújtásával egyidejűleg a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) bankszámlájára kell átutalni: 10103173-40063023-01000005 A Napraforgó Tanúsító Védjegy igényléséhez töltse le a PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNYT.

 

Tájékoztató anyagok, formanyomtatványok

Elérhetőségeink

+36 29 330163
terezia.gyomro@freemail.hu

Szállásadóink

Galéria